top of page

Basis cursus MRI

Deze cursus is bedoelt voor laboranten die geen tot weining ervaring hebben met MRI.

Tijdens deze cursus worden op een rustig tempo alle grondbeginselen van MRI behandelt. Er wordt uitgebreidt ingegaan op de praktische toepassingen van de theorie in de praktijk. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van praktijk gerichte opdrachten die in subgroepen gemaakt worden.

Doel van deze cursus:

Na deze cursus kan een cursist onder supervisie van een ervaren MRI laborant een schedel, rug en knie MRI onderzoek uitvoeren. De cursist kan de verschillende contrasten bij deze onderzoeken van elkaar onderscheiden en de gebruikte pulssequenties herkennen. Verder kan de cursist de meest gebruikte scantijdreductie parameters benoemen en toepassen.

 

De volgende onderwerpen of een selectie hiervan komen aan de orde tijdens deze cursus:

  • relaxatie

  • contrasten: T1, T2 en PD

  • contrastparameters: TR, TE en fliphoek

  • basissequenties: SE, IR, STIR, Flair, TSE en Gradientecho ( parameterhandling is geen standaard onderdeel)

  • K-ruimte

  • scantijdreductiefactoren

 

Duur van deze cursus: ± 20 uur

Maximaal aantal cursisten: onbeperkt

Het is een theoretische cursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een klaslokaal of besprekingsruimte in het ziekenhuis.

 

De mogelijkheid bestaat om deze cursus te combineren met hands-on sessies. De duur van deze cursus wordt dan ± 30 uur. Maximaal aantal cursisten voor de hands-on sessies: 6 cursisten per sessie.

Voorwaarden hiervoor zie menu Hands-on training.

bottom of page