top of page

"Opfris" cursus MRI

Deze cursus is bestemt voor laboranten die al enige tijd geleden een post HBO cursus hebben gedaan en al jaren met MRI werken.

 

Deze cursus doorloopt alle facetten van MRI die op een post HBO opleiding MRI behandelt worden. Het tempo ligt relatief hoog omdat er vanuit gegaan wordt dat het een herhaling van de stof is.

Deze cursus kan gezien worden als een herhaling van de applicatie + fysica lessen van een post HBO cursus MRI maar dan in een korter tijdsbestek.

De nadruk komt te liggen op de technieken die het meest in de praktijk toegepast worden.

 

De onderwerpen die behandelt worden zijn:

  • Contrast + parameterhandling

  • SNR

  • K-ruimte

  • Alle sequenties (op verzoek kunnen bijvoorbeeld sequenties die niet of nauwelijks gebruikt worden niet behandeld worden)

  • Scantijdreductietechieken (inclusief SENSE, Grappa)

  • Artefacten

  • Diffusie/perfusie

  • Angio

  • Cardiac

  • Nieuwe technieken zoals Compressed Sense, SMS, fingerprinting

 

Tijdsduur van deze cursus: ± 40 uur

 

Doel van deze cursus:

De cursist kan zelfstandig nieuwe technieken toepassen bij verschillende applicaties. Verder is de cursist in staat om bestaande protocollen te optimaliseren naar up to date protocollen waarbij nieuwe afbeeldingstechnieken en oude technieken gebruikt worden.

 

Onderwerpen kunnen naar gelang behoefte toegevoegd of weggelaten worden waardoor de tijdsduur kan veranderen.

bottom of page