top of page

MRI Modules

MRI Training & Consultancy heeft ook de mogelijkheid om te kiezen uit een vijftal lesmodules. De lesstof is hierbij per module vastgesteld waarbij gekozen is voor een opbouwende structuur per module. 

In Module 1 komt de basistechniek aan de orde, vanuit module 1 wordt in Module 2 ingegaan op de pulssequenties en in module 3 worden de specialere technieken behandelt. Bij afname van 3 modules is in principe de gehele basistechniek aan bod gekomen. Enige voorkennis van de MRI techniek is een vereiste omdat de stof in een redelijk snel stempo wordt aangeboden.

Module 1 t/m 3 kan ook gebruikt worden als een vorm van opfriscursus. 

Module 4 is een cardiac module waarbij de belangrijkste technische onderdelen van MRI cardiac behandelt worden. 

Als laatste module 5, dit is een keuze module waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende onderdelen.

Folder_Modules_MRI_Training_Consultancy.
bottom of page